• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини
  • Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), за ІІІ квартал 2017

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д, № 4-1м), за ІІІ квартал 2017

2017-11-29

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма № 4-1д, № 4-1м),

за___ІІІ квартал__ 2017 р.

Коди

Установа _ _ Відділ освіти, молоді та спорту Катеринопільської РДА __________________________________________________ за ЄДРПОУ

40576289

Територія ___________смт Катеринопіль_________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

7122255100

Організаційно-правова форма господарювання __орган державної влади_____________________________________________________ за КОПФГ

410

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів___10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту_________

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
1020 Надання загальної середньої освіти заг.освітніми навчальними закладами

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ

Код

рядка

Затвер-джено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перера-

ховано

залишок

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахун-ках в уста-новах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів – усього

Х

010

1172,00

-

-

-

-

3332,50

Х

Х

Х

Х

2160,50

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

1172,00

Х

Х

Х

Х

3332,50

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від додаткової (господарської) діяльності

Х

030

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від оренди майна бюджетних установ

Х

040

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

050

-

Х

Х

Х

Х

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Видатки – усього

Х

070

1172,00

Х

Х

Х

Х

Х

1172,00

-

-

-

Х

Х

у тому числі:

-

-

-

-

-

Поточні видатки

2000

080

1172,00

Х

Х

Х

Х

Х

1172,00

-

-

-

Х

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата праці

2110

100

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Заробітна плата

2111

110

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

1172,00

Х

Х

Х

Х

Х

1172,00

-

-

-

Х

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

1172,00

Х

Х

Х

Х

Х

1172,00

-

-

-

Х

Х

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Продукти харчування

2230

170

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Видатки на відрядження

2250

190

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата теплопостачання

2271

220

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата водопостачання та
водовідведення

2272

230

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата електроенергії

2273

240

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата природного газу

2274

250

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Оплата енергосервісу

2276

270

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточні трансферти

2600

340

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Соціальне забезпечення

2700

380

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Стипендії

2720

400

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Інші виплати населенню

2730

410

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Інші поточні видатки

2800

420

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні видатки

3000

430

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбання основного капіталу

3100

440

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт

3130

490

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти

3200

580

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

Х

Х

ХХ

Кiлькiсть переглядiв: 139

Коментарi