• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична робота

Алгоритм

самоаналізу методичної роботи навчального закладу за 2006-2012 роки

1. Завдання методичної роботи: підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників.

2. Структура методичної роботи закладу: методична рада, МО.

3. Організація методичної роботи з педагогічними кадрами:

наради при директору, засідання МО, відвідування та взаємовідвідування уроків.

4. Організація діяльності методичної ради ..

Тематика засідань методичної ради

2006-2007 н.р.

І засідання

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік.

2. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2006 – 2007 н.р.

Розподіл обов’язків між членами ради.

3.Обговорення і затвердження планів роботи МО.

4. Вивчення нормативних документів.

ІІ засідання

 1. Про роботу ШМО вчителів над шкільною проблемою
 2. Огляд новинок методичної, педагогічної літератури.
 3. Ідеї педагогіки у творчості вчителя
 4. Організація участі учнів у районних олімпіадах з базових дисциплін.

ІІІ засідання

1.Володіння педагогічними методиками й технологіями як показник майстерності вчителя

2. Робота з обдарованими учнями.

3. Взаємовідвідування уроків та їх аналіз.

4. Аналіз роботи вчителів наставників

ІУ засідання

 1. Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків.
 2. Творчі звіти вчителів, які атестуються.
 3. Виконання планів ШМО щодо роботи над методичною темою, проблемою.
 4. Про підсумки проведення шкільних та районних олімпіад.

У засідання

1. Про роботу МО вчителів початкових класів

2.Про підбиття підсумків методичної роботи за 2006 – 2007 н.р.

3. Підбиття підсумків атестації вчителів.

4. Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

2007-2008 н.р.

І засідання

1. Загальне опрацювання державних стандартів з предметів навчального циклу та інструктивно методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2007-2008 н. р., критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2. Затвердження планів роботи МО.

3. Затвердження графіка проведення предметних тижнів

ІІ засідання

1. Скласти графік курсової перепідготовки вчителів.

2. Обговорення і затвердження списків учнів для участі у районних олімпіадах

з базових дисциплін

ІІІ засідання

1. Аналіз проведення відкритих уроків, виховних заходів в І с. 2007-2008н.р.

2. Аналіз участі учнів в І турі предметних олімпіад.

3. Про результати перевірки стану викладання української мови та літератури мови в 1-11 кл.

ІУ засідання

1. Творчі звіти вчителів.

2. Опрацювання інструкції про ДПА.

3. Аналіз участі учнів в ІІ турі предметних олімпіад.

4. Про результати перевірки стану викладання біології в 7- 11 кл.

У засідання

1. Аналіз роботи методичної ради.

2. Аналіз роботи методичних об’єднань.

3. Про результати перевірки стану викладання фізичної культури в 1-11 кл., Захисту Вітчизни в 10-11 кл.

2008 – 2009 н.р.

І засідання

- 1 . Підсумки результативності роботи методичної ради у 2007--2008 н.р.

2. Основні напрямки методичної роботи в новому навчальному році.

3 .Погодження планів роботи методичних об’єднань .

4.Погодження завдань І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

ІІ засідання

1. Робота з обдарованими дітьми.

2. Обговорення і затвердження списків учнів для участі у районних олімпіадах

з базових дисциплін

3.Затвердження плану підготовки та проведення атестації педагогічними працівниками школи.

4. Курсова перепідготовка вчителів протягом навчального року.

5. Організація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

ІІІ засідання

1. Аналіз участі учнів у І та ІІ турах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах.

2. Гурткова та позакласна робота з предметів.

3. Самоосвіта учителів школи.

4. Моніторинг знань учнів з основ наук.

ІУ засідання

1 .Захист власної педагогічної системи вчителями, що атестуються

2. ЗНО, ДПА : зміст і процедура.

3. Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки

4. Робота з молодими вчителями

5 Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі

У засідання

1. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за 2008-2009 н.р.

2.Діяльність роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності

та фахового рівня педагога.

3.Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи

та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

2009-2010 н.р.

І засідання

1. Аналіз роботи методичної ради за минулий навчальний рік. Основні завдання методичної ради, методичних об’єднань на новий навчальний рік.

2. Затвердження планів роботи ШМО і МР

3. Обговорення завдань серпневої конференції та секційних занять.

4.Ознайомлення членів методичної ради з інструктивно методичними листами МОН України .

ІІ засідання

1. Удосконалення навчально-виховного процессу на основі сучасних технологій.

2. Про підсумки участі учнів у шкільних та підготовку до районних предметних олімпіад, конкурсів учнівської творчості.

3. Про підготовку до предметних тижнів.

4. Організація роботи з молодими вчителями з питань навчально-виховного процессу.

5. Про підготовку до атестації вчителів.

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ІІІ засідання

1. Аназіз результативності методичної роботи за І семестр.

2. Огранізація взаємовідвідування уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

3. Моніторинг знань учнів за І семестр.

4. Педагогічний вернісаж педагогічних ідей «використання інноваційних технологій на уроці».

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ІУ засідання

1. Підсумок участі учнів у районних та обласних олімпіадах з базових дисциплін.

2. Творчі звіти шкільних методичних об’ єднань.

3. Підсумки атестації педпрацівників. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

4. Сучасні педагогічні технології у навчально-виховному процесі.

5. Огляд нормативних документів, освітянських публікацій.

У засідання

1. Звіт шкільних методичних об’єднань щодо реалізації планів роботи (довідки).

2. Експертна оцінка методичної роботи за ІІ семестр.

3. Про підготовку до ДПА.

4. Перспективний план роботи методкабінету та ШМО в наступному році.

5. Затвердження матеріалів ДПА та додатків до ДПА.

2010-2011 н.р.

І засідання

1. Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи.

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою.

4. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2010-2011 н.р.

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ІІ засідання

1. Впровадження елементів інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

2. Удосконалення навчального процесу на основі впровадження елементів сучасних технологій навчання.

3. Про підготовку школярів до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

4. Про підготовку до шкільної науково-практичної конференції.

ІІІ засідання

1. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

2. Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

3. Заходи самоуправління самоосвітою педагогів.

4. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

5. Робота з учнями, які мають підвищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності.

6. Моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр.

7. Критерій оцінки творчої активності та професійної компетентності педагогів.

ІУ засідання

1. Підсумок участі учнів у шкільних, районних олімпіадах, конкурсах.

2. Підсумки атестації педагогічних працівників. Творчі звіти вчителів, що атестуються.

3. Роль шкільної бібліотеки у формуванні національної свідомості.

4. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

5. Використання системи критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів – одна з умов підвищення результативності навчально-виховного процесу.

У засідання

1. Експертна оцінка методичної роботи школи за ІІ семестр.

2. Підбиття підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік.

3. Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

4. Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

2011 – 2012 н. р.

ЗАСІДАННЯ І

ВЕРЕСЕНЬ

1. Підсумки роботи методичної ради, методичних об'єднань за 2010-2011 навчальний рік.

2. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2011-2012 навчальний рік.

3. Розподіл обоє 'язків між членами методичної ради.

4. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та IIетапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних).

5. Обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних об 'єднань, на 20 11-2012 навчальний рік.

б.Затвердження плану проведення предметних декад у 2011-2012 навчальному році.

7. Обговорення нових навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

9. Організація роботи школи молодого вчителя.

10. Організація роботи консультаційних пунктів із питань сучасної педагогіки, методики, психології.

11.Поновлення інформаційних матеріалів.

12.Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

13. Участь учнів та вчителів у конкурсах, змаганнях.

14. Огляд методичної літератури за літній період.

ЗАСІДАННЯ II

ЖОВТЕНЬ

1.Робота з обдарованими дітьми. Звіт учителів про науково-дослідницьку роботу учнів та вчителів, участь у творчих конкурсах.

2. Обговорення і затвердження списків учнів для участі в районних олімпіадах із базових дисциплін.

3.Про участь учителів школи в районному конкурсі "Учитель року ".

4. Про хід атестації педагогічних працівників школи.

ЗАСІДАННЯ ІІІ

СІЧЕНЬ

1. Аналіз участі учнів у І та IIетапах олімпіад із базових дисциплін, творчих конкурсах.

2. Звіт про роботу методичних об 'єднань учителів школи

3. Ознайомлення з новинками методичної літератури.

ЗАСІДАННЯ IV

БЕРЕЗЕНЬ

1.Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки.

2.Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації.

3. Участь випускників школи в зовнішньому незалежному оцінюванні.

4. Стан навчального процесу в школі.

5.Робота з молодими вчителями.

6.Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять.

7. Обговорення нормативних документів.

8. Сучасні педагогічні технології,комп'ютеризація в навчально-виховному процесі.

9. Огляд методичної літератури.

10. Курсова перепідготовка вчителів школи.

11.Взаємовідвідування уроків. Презентації вчителів школи.

12. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ЗАСІДАННЯ V

ТРАВЕНЬ

1 .Діяльність роботи шкільних методичних об'єднань за 2011-2012 навчальний рік щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

2. Результати адаптації учнів 1-х і 5-х класів до навчання

3. Стан проведення предметних декад.

4. Виконання наказу про методичну роботу в школі.

5.Інформаційні зведення з періодичної преси.

6. Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемним питанням школи.

7.Виконання навчальних програм учителями школи

8. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний рік

5. Організація проходження курсів підвищення кваліфікації (графік по роках).

2006 рік – Савранська Л.П., Ярмоленко О.М., Безрук О.В., Химич А.Ф., Подопригора О.П.

2007 рік – Павленко О.В.

2008 рік – Байдаченко С.Л., Постоєнко В.М., Штепан Г.П., Савранська Н.П., Возносименко В.М.

2009 рік – Пічкур Н.М.

2010 рік – Савранська Л.П., Бандура В.О., Лозова Л.Д.

2011 рік – Павленко О.В., Безрук О.В.

2012 рік – Ярмоленко О.М., Подопригора О.П., Пічкур Н.М., Качур Л.М., Макаренко С.М.,

Химич А.Ф.

6. Організація проведення атестації (графік по роках).

2006 – 2007 н. р. - Павленко О В. - встановлення І категорії

Безрук О. В. – встановлення ІІ категорії

Химич А. Ф. – встановлення ІІ категорії

2007 - 2008 н.р. – Подопригора О. П. – встановлення ІІ категорії

Савранська Н. П. – підтвердження І категорії

Постоєнко В. М. – підтвердження спеціаліста

2008 - 2009 н.р. – Пічкур Н.М. – встановлення ІІ категорії

Возносименко В.М. - встановлення І категорії

Штепан Г.П. - встановлення І категорії

Ярмоленко О.М. - встановлення вищої категорії

Байдаченко С.Л. – присвоєння звання «старший вчитель»

2009 - 2010 н.р. – Лозова Л.Д. - підтвердження І категорії

Бандура В.О. - встановлення вищої категорії

2010 - 2011 н.р. – Савранська Л.П. - встановлення І категорії

Прилуцька В.Ф. - підтвердження вищої категорії

Корнійчук Н.І. – встановлення 9 розряду

2011 – 2012 н. р. – Павленко О В. - підтвердження І категорії

Безрук О. В. – встановлення І категорії

Химич А. Ф. – встановлення І категорії

7. Робота з молодими спеціалістами.

2008 – 2009 н.р. Список молодих учителів: Пілєвіна Т.Ю.

Вересень

1.Інструктажі зі складання календарних і поурочних планів. Залучення молодих спеціалістів до роботи у МО і закріплення наставників.

2.Практичне заняття. Ознайомлення з веденням шкільної документації.

3.Форми і методи проведення тематичних атестацій.

Жовтень

1.Запрошення молодих фахівців на уроки вчителів наставників.

2. Методика проведення бесід з учнямию

Листопад

1. Відвідування молодими спеціалістами уроків.

2. Методика проведення мотиваційності навчання на уроках.

Грудень

1. Практичне заняття « Як виставити оцінки за перший семетр»

2. Організація індивідуальної роботи з учнями, які мають низький рівень знань.

Січень

1. Типологія уроків. Методика проведення уроків різних типів.

Лютий

1. Методична допомога учителям щодо проведення нестандартних уроків.

Березень

1. Організація і проведення консультацій з державної атестації.

2. Організація повторення вивченого матеріалу.

Квітень

1. Практичне заняття « Методика і технологія системного аналізу уроку».

Травень

1. Методика проведення державної атестації.

2. Організація роботи з слабо встигаючими учнями.

3. Бесіда наставників з молодими спеціалістами « Які проблеми я переборов у своїй роботі, що не вдалося».

2009 – 2010 н.р. Список молодих учителів: Пілєвіна Т.Ю., Рудаков Є.Д.

Вересень

1.Дотримання єдиних педагогічних вимог до учнів на уроках.

2. Методика контролю знань учнів, вимоги до перевірки учнівських зошитів, виконання єдиного орфографічного режиму в школі.

Жовтень

1. Сучасні підходи до типології та структури уроків.

2. Організація і проведення предметних тижнів.

Листопад

1. Організація самостійної роботи

2. Практичне заняття. Методика роботи на уроці з книгою.

Грудень

1. Структура і методика інтерактивного уроку

2. Розвиток пізнавальних інтересів учнів.

Січень

1. Особливості роботи з «важкими» учнями

2. Практичне заняття. Ділова гра: розв’язання конфліктних ситуацій.

Лютий

1. Домашнє завдлання: його місце та значення в навчально – виховному процесі.

Березень

1. Нестандартні форми проведення уроків

Квітень

1. Шляхи і способи виходу з нестандартних ситуацій

2. Практичне заняття. Найефективніші форми і методи роботи з батьками

Травень

1. Звіти наставників про роботу з молодими вчителями

2. Методичні посиденьки « Калейдоскоп педагогічних ідей»

3. Практичне заняття. Творчий звіт молодих вчителів.

4.

2011 – 2012 Список молодих учителів:

Байдаченко Ю. С.

Поліщук Л. Б.

Трохименко А. О.

Рудаков Є. Д.

Макаренко А. О. Вересень

1.Інструктажі зі складання календарних і поурочних планів. Залучення молодих спеціалістів до роботи у МО і закріплення наставників.

2.Практичне заняття. Ознайомлення з веденням шкільної документації.

3.Форми і методи проведення тематичних атестацій.

Жовтень

1.Запрошення молодих фахівців на уроки вчителів наставників.

2. Методика проведення бесід з учнямию

Листопад

3. Відвідування молодими спеціалістами уроків.

4. Методика проведення мотиваційності навчання на уроках.

Грудень

3. Практичне заняття « Як виставити оцінки за перший семетр»

4. Організація індивідуальної роботи з учнями, які мають низький рівень знань.

Січень

2. Типологія уроків. Методика проведення уроків різних типів.

Лютий

2. Методична допомога учителям щодо проведення нестандартних уроків.

Березень

3. Організація і проведення консультацій з державної атестації.

4. Організація повторення вивченого матеріалу.

Квітень

2. Практичне заняття « Методика і технологія системного аналізу уроку».

Травень

4. Методика проведення державної атестації.

5. Організація роботи з слабо встигаючими учнями.

6. Бесіда наставників з молодими спеціалістами « Які проблеми я переборов у своїй роботі, що не вдалося».

Кiлькiсть переглядiв: 596

Коментарi

 • Cash Advance

  2018-03-26 16:23:02

  installment loans western union loan installment loans no credit check [url=http://installmentloans.bid]usa loan[/url]...

 • Online Payday Loan

  2018-03-25 16:26:55

  bad credit installment loans installment loans 1hr payday loans [url=http://installmentloans.bid]installment loans guaranteed[/url]...

 • Online Lenders

  2018-03-14 13:25:54

  online installment loans installment loans installment loans no credit [url=http://installmentloans.bid]credit card debt consolidation loans[/url]...

 • Timothymet

  2018-03-05 18:30:06

  very good publish, i certainly love this web site, carry on it http://hellowh985mm.com...

 • Isabela

  2013-09-10 01:06:50

  Well I guess I don't have to spend the weekend figrniug this one out!...

 • Nika

  2013-09-08 21:27:09

  Wow, this is in every resecpt what I needed to know. http://rvqcsrjglc.com [url=http://pdvenxe.com]pdvenxe[/url] [link=http://dneumketa.com]dneumketa[/link]...

 • Emmanuel

  2013-09-08 13:24:51

  That insight solves the prbelom. Thanks!...

 • Christian

  2013-09-07 20:59:36

  Why does this have to be the ONLY reilable source? Oh well, gj!...